Prop. 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda - 201213056 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda
   
 
Titel:Prop. 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda
Utgivningsår:2012
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:56
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
 
  © 2017 Jure AB