Prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling - 201213063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling
   
 
Titel:Prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling
Utgivningsår:2012
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB