Regeringens skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden - 201213052 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden
Utgivningsår:2012
Omfång:149 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213052
Serie:Propositioner nr. 2012/13:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Staten på spelmarknaden - når man målen? (RiR 2012:15). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB