SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd - 9789138238684 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd
   
 
Titel:SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd
Anmärkning:Betänkande av FunkA-utredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:249 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238684
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:FunkA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:92
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Statligt ansvar för lönestödsanställdas försäkringsskydd när kollektivavtal saknas!

Föreslår att Arbetsförmedlingen får ett direkt ansvar för de kompletterande försäkringarna för dem som anvisas till en anställning med lönestöd hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtalsenliga försäkringsförmåner.
Förslaget innebär att arbetsskade- och livförsäkring ska gälla på samma sätt som för deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program, dvs. enligt bestämmelserna i förordningarna SFS 1998:1785 resp. 1988:244.
Arbetsförmedlingen bör också garantera avtalsenlig ålderspensionsförsäkring genom avsättningar på 4,5 procent av bruttolönen.
Föreslår även att Arbetsförmedlingen får ansvaret för bidrag till arbetshjälpmedel. Bidraget är f.n. 100 000 kr per år vardera för den anställde och för arbetsgivaren. Denna nivå bör gälla även för framtiden, men vid synnerliga skäl ska beloppsgränsen kunna överskridas.

 
  © 2017 Jure AB