De Lege 2012 Reglering och beskattning av investeringsfonder - 9789176788349 - Jure bokhandel

 

 
 
De Lege 2012 Reglering och beskattning av investeringsfonder
   
 
Titel:De Lege 2012 Reglering och beskattning av investeringsfonder
Utgivningsår:2013
Omfång:161 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788349
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2012
Ämnesord:Processrätt , Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Vid Juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs omfattande forskning inom de skatterättsliga och kapitalmarknadsrättsliga områdena. Den 25 april 2012 hölls ett symposium om reglering och beskattning av investeringsfonder. Investeringsfonder är viktiga ägare av svenskt och utländskt näringsliv. I stor omfattning finns dessutom privatpersoners sparande investerat i investerings-fonder, inte minst i form av pensionssparande. Investeringsfonder placerar på en internationell kapitalmarknad. Inom EU är regleringen av investeringsfonder i hög grad harmoniserad. Det gäller dock inte den skatterättsliga behandlingen, utan här råder i stället en påtaglig skattekonkurrens mellan medlemsstaterna.

Vid symposiet behandlades reglering och beskattning av investeringsfonder ur en rad olika aspekter. Talarna kom från universitet, Skatteverket, advokat- och konsultbyråer, och intresseorganisationer. Symposiet planerades av professorerna Mattias Dahlberg och Daniel Stattin. Flera av anförandena har utvecklats och finns återgivna i denna volym av De Lege.

Medverkande författare: Mattias Dahlberg, Merja Lohela, Johanna Dufwa, Lars Samuelson, Daniel Stattin, Dan Hanqvist och Karin Eklund.
 
  © 2017 Jure AB