Arbetsrätten i kommuner och landsting av Björnström Anna - 9789173452595 - Jure bokhandel

 

 
 
Arbetsrätten i kommuner och landsting
– En översikt
   
 
Författare:Björnström Anna
Titel:Arbetsrätten i kommuner och landsting – En översikt
Utgivningsår:2011
Omfång:143 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:9789173452595
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätten i kommuner och landsting är en mycket uppskattad och användbar bok som på ett bra sätt beskriver områdena: allmänt om arbetsrätt, förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, med flera områden. Boken innehåller också förteckning över vissa AD-domar. Boken kan med fördel användas i utbildning av förtroendevalda och anställda inom kommun, landsting, regioner samt kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Denna nya upplaga har reviderats med anledning av ändrad lagstiftning och kollektivavtal och innehåller bland annat nya rättsfall från Arbetsdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB