Ds 2012:54 Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag - 9789138238486 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:54 Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag
   
 
Titel:Ds 2012:54 Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag
Utgivningsår:2012
Omfång:370 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238486
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:54
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Föreslår en anpassning av straffprocessrätten till Påföljdsutredningens förslag när det gäller åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning, strafföreläggande, förordnande av offentlig försvarare och rättegången i brottmål. Dessutom föreslås ändringar i lagstiftningen om internationell straffverkställighet.

 
  © 2017 Jure AB