SOU 2013:5 Djurhållning och miljön - 9789138238813 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:5 Djurhållning och miljön
– Hantering av risker och möjligheter med stallgödsel
   
 
Titel:SOU 2013:5 Djurhållning och miljön – Hantering av risker och möjligheter med stallgödsel
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning
Utgivningsår:2013
Omfång:413 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238813
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:5
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Enklare förädla hästkrafter!

Föreslår skärpt tillsyn enligt miljöbalken av hur gödsel från häststall tas om hand. Tillsynen är särskilt viktig nära tätorter, där hästhållningen tenderar att öka.
Föreslår dessutom att tillståndskravet för biogasproduktion på enskilda gårdar endast ska gälla anläggningar som producerar mer än 300 000 kubikmeter gasformigt bränsle. I övriga fall ska det räcka med att gården gör en anmälan till ansvarig myndighet. 
  © 2017 Jure AB