SOU 2013:3 Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon - 9789138238790 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:3 Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon
   
 
Titel:SOU 2013:3 Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon
Anmärkning:Slutbetänkande av 2011 års vägtullsutredning.
Utgivningsår:2013
Omfång:240 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238790
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2011-års vägtullsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:3
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att:

analysera förutsättningarna för och lämna förslag till vilka villkor som bör gälla för riksdagens delegation av föreskriftsrätt till kommuner när det gäller trängselskatt,

analysera utformningen av påminnelse- och sanktionsavgifter vid utebliven betalning,

ta ställning till hur framtida höjningar av trängselskatten kan utformas för att bibehålla skattens förmåga att begränsa trängsel samt

överväga vilken eller vilka förvaltningsrätter som ska pröva mål om trängselskatt.

Vid en avvägning mellan fördelar och nackdelar med en delegation av föreskriftsrätten till kommuner bedömer utredningen att övervägande skäl talar emot en delegation av föreskriftsrätten i de områden som för närvarande omfattas av trängselskatt. I enlighet med direktiven har utredningen dock lämnat ett förslag till utformningen av bestämmelser om delegation.

Utredningen föreslår vidare att fordon som inte är registrerade i Sverige ska omfattas av trängselskatt. Utländska fordonsägare ska betala med stöd av transponder eller på internet.

Utredningen föreslår också att en förseningsavgift om 100 kr ska tas ut om trängselskatten inte har betalats i tid. Om tilläggsavgiften tagits ut men pålagorna ändå inte betalas i tid ska en tilläggsavgift om 500 kr tas ut.
 
  © 2017 Jure AB