Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen - 9789138238899 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
   
 
Titel:Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:31 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238899
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Behandlar planer på en permanent utvidgning av målgruppen som innebär att tidsgränsen för att anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, förlängs från två till sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. I denna Ds redovisas förslag till utformning av en sådan utvidgning.

 
  © 2017 Jure AB