SOU 2013:8 Den svenska veteranpolitiken - 9789138238868 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:8 Den svenska veteranpolitiken
– Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga
   
 
Titel:SOU 2013:8 Den svenska veteranpolitiken – Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga
Anmärkning:Delbetänkande från Veteranutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:185 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238868
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Veteranutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:8
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Konstaterar att genomförandet av den svenska veteransoldatpolitiken är en viktig del i utvecklingen av det militära försvaret och att den frivilliga försvarsverksamheten har en fortsatt viktig roll, bland annat genom att stödja genomförandet av veteransoldatpolitiken.

Utredningen, som besökt Norge och Danmark för att ta del av dessa länders erfarenheter på veteranområdet, lämnar ett antal förslag som innebär att den svenska veteransoldatpolitiken stärks.

Vidare konstateras att den verksamhet som frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga veteran- och anhörigorganisationer bedriver kan stärka veteransoldatpolitiken. Organisationerna, särskilt veteran- och anhörigorganisationerna, har bland annat rollen som röstbärare och intresseorganisation för de många tiotusentals veteransoldater som tjänstgjort i olika internationella militära insatser sedan 1948.

Organisationerna bedriver också informationsverksamhet samt erbjuder den tjänstgörande personalen och veteransoldater samt deras anhöriga olika former av utbildning och stöd, såväl före som under och efter insatsen.

Utredningen föreslår därför att frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga veteran-och anhörigorganisationer som ger stöd till de som tjänstgör eller har tjänstgjort (veteransoldater) i en internationell militär insats och deras anhöriga ska kunna få statligt bidrag för denna verksamhet med stöd av förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

 
  © 2017 Jure AB