Ds 2013:2 Delaktighet i framtiden - 9789138238776 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:2 Delaktighet i framtiden
– utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration
   
 
Titel:Ds 2013:2 Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration
Anmärkning:Delutredning från Framtidskommissionen
Utgivningsår:2013
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238776
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Framtidskommissionen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Sverige är ett bra land att leva i, men...!

Vårt land står inför flera stora framtidsutmaningar.

Fortfarande saknar kvinnorna samma möjligheter som männen i arbetslivet. Trots att kvinnor är mer välutbildade än män är deras lön under yrkeslivet och deras pension efteråt betydligt lägre.

Inom drygt 10 år kommer var fjärde person i arbetsför ålder i Sverige att vara född utomlands. Framtidens välfärd bygger på att vi blir betydligt bättre på att ta tillvara den invandrade befolkningen på arbetsmarknaden.

Demokratin är djupt rotad i vårt land och valdeltagandet tillhör de högsta i världen. Men svårigheter att rekrytera politiskt förtroendevalda, ökad risk för korruption och våldsbejakande extremism är företeelser som på sikt kan försvaga och hota demokratin


Författare: Patrick Joyce
Framtidskommissionen arbetar under Statsrådsberedningen. För att hitta fler rapporter från Framtidskommissionen v.v. sök på Framtidskommissionen i sökfältet.


 
  © 2017 Jure AB