Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever - 9789138238905 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever
– Mottagande och skolgång
   
 
Titel:Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever – Mottagande och skolgång
Utgivningsår:2013
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238905
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Förberedelseklass och längre skolplikt för nyanlända!

Ger förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras.
Rektor får fatta beslut om att en nyanländ elev ska få undervisning i förberedelsklass under ett år, eller undantagsvis max två år. Målet är att eleven så fort som möjligt ska slussas över till den normala klassen.
Föreslår även att nyanlända elever ska få rätt till längre tid i skolan genom förlängd skolplikt. Om eleven gått i svensk skola kortare tid än fyra år, ska skolplikten upphöra först när eleven uppnår de kunskapskrav som gäller i ämnena svenska eller svenska som andraspråk.

 
  © 2017 Jure AB