Ds 2013:3 Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa - 9789138238844 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:3 Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa
– Delutredning från Framtidskommissionen
   
 
Titel:Ds 2013:3 Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa – Delutredning från Framtidskommissionen
Utgivningsår:2013
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238844
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

"Vi ser ju kriminella ut! ...Hur ska man kunna tro på Rättvisan när den gång på gång bevisar sig orättvis?" (Jason Diakité i Metro 2013-02-26 apropå polisens uppdrag att spåra papperslösa).

Diskuterar sammanhållningen och rättvisan i det svenska samhället – vilka förändringar pågår och vilka utmaningar innebär detta för framtiden?
Sammanhållningen analyseras på tre nivåer:

- Samhället som helhet
- Det civila samhället
- De nära relationerna i familjeliv och vardag

Analysen tar upp frågan om hur resurserna och möjligheterna att leva ett gott liv är fördelade. Lyfter också fram nya mått på välfärd och hur dessa kan användas som redskap för praktisk politik i framtiden.Författare: Charlotta Leway
Framtidskommissionen arbetar under Statsrådsberedningen.
 
  © 2017 Jure AB