Fastighetsjuridik av Lundén Björn - 9789170278242 - Jure bokhandel

 

 
 
Fastighetsjuridik
– Praktisk handbok
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Fastighetsjuridik – Praktisk handbok
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:328 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170278242
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Denna heltäckande bok om fastighetsjuridiken kommer nu i en ny upplaga. Den tar upp frågor som rör ägare av hyreshus, skogsfastigheter eller villor. Boken innehåller många klargörande exempel.

Fastighetsjuridik är upplagd som ett uppslagsverk med separata kapitel om de olika fastighetsjuridiska frågorna. Ett utförligt sakregister avslutar boken.

Ur innehållet
•Ordlista
•Allemansrätt
•Anläggningsarrende
•Arrende
•Arrendenämnden
•Avverkningsrätt
•Bostadsarrende
•Bostadsrätt
•Bygglov mm
•Expropriation
•Fastighetsbildning
•Fastighetsvärdering
•Fiske
•Förköpsrätt
•Försäkringar
•Förvärvstillstånd hyreshus
•Förvärvstillstånd lantbruk
•Gemensamhetsanläggningar
•Grannar
•Gravationsbevis
•Grustäkt mm
•Gränser
•Hemfridsbrott
•Hyra
•Hyresnämnden
•Hävd
•Inmutning
•Inteckning
•Jakt
•Jordbruksarrende
•Kommunalt förköp
•Kooperativ hyresrätt
•Köp
•Lagfart
•Lantbruksenhet
•Ledningsrätt
•Lägenhetsarrende
•Olaga intrång
•Olovlig väg
•Omarrondering
•Registerbeteckning
•Rågångar
•Samfälligheter
•Samägande
•Servitut
•Skyltar
•Stämpelskatt
•Stängsel
•Stödrätter
•Terrängkörning
•Tillbehör till fastighet
•Tomträtt
•Tredimensionella fastigheter
•Viltvårdsområden
•Vägar
 
  © 2017 Jure AB