Prop. 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena - 201213095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
   
 
Titel:Prop. 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
Utgivningsår:2013
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:95
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

En ansökan om tillstånd att driva bank- respektive försäkringsrörelse prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Motsvarande beslutsordning gäller för förvaltningsärenden som nära anknyter till tillståndsärendena.

I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa frågor överförs till Finansinspektionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB