SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna - 9789138239117 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna
   
 
Titel:SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna
Anmärkning:Slutbetänkande av utredningen Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Utgivningsår:2013
Omfång:482 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239117
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:19
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Utredningen består av ett drygt 60-tal förslag med tyngdpunkten på prevention och idrottsrörelsens ansvar. Det handlar om ansvarsfrågor, arenasäkerhet, arrangemangsfrågor, bruket av alkohol och andra droger, det svenska firmalandskapet, pyroteknik samt hur den goda supporterkulturen kan stödjas genom olika initiativ.

Utredaren Björn Eriksson och Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort en kartläggning om förekomsten av våld, hot och trakasserier inom fotboll och ishockey.
 
  © 2017 Jure AB