Ds 2013:19 Svenska framtidsutmaningar - 9789138239155 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:19 Svenska framtidsutmaningar
   
 
Titel:Ds 2013:19 Svenska framtidsutmaningar
Anmärkning:Slutrapport från regeringens Framtidskommission.
Utgivningsår:2013
Omfång:294 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239155
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Framtidskommissionen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:19
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

För fyrtio år sedan var Sverige på många sätt ett annat land än det
är idag. År 1970 började Sveriges Television sända i färg över hela
landet, och riksdagen fattade beslut om att korta normalarbetstiden
till 40 timmar per vecka. Att välja skola var ett privilegium för
ytterst få och det gick inte att ringa med någon annan operatör än
Televerket. De kommande åren sänktes myndighetsåldern från 20
till 18 år, aga förbjöds, föräldrapenningen infördes, och
homosexualitet avskaffades som sjukdomsbegrepp. Europa var
delat och präglat av det kalla kriget mellan västvärlden och det
kommunistiska östblocket.
Den tiden känns avlägsen idag. Sverige och världen har
genomgått stora förändringar. Inte minst vad gäller befolkningsutveckling,
teknik, globalisering, välfärd, valfrihet, kommunikation
och synen på miljön. Vad säger det om de kommande fyrtio åren?
Vilket Sverige kommer vi och våra barn att leva i år 2050? Vilka
utmaningar kommer det svenska samhället att stå inför?
De flesta människors liv handlar framför allt om vardagliga frågor.
Sådant som behöver hanteras i nuet, idag eller imorgon. Men hur
kommer vår vardag att påverkas på sikt? Vilka processer inverkar på oss
som samhälle och den värld vi lever i?
Om vi ska stå väl rustade inför framtiden behöver vi höja blicken.
För att identifiera viktiga utmaningar som Sverige står inför på
längre sikt, framåt 2020 och 2050, tillsatte regeringen hösten 2011
Framtidskommissionen. I ett och ett halvt år har
Framtidskommissionen talat med och lyssnat på människor runt
om i vårt land. Genom ett 40-tal seminarier, många samtal i
personliga möten och i sociala medier, och i projekt som involverat
hundratals gymnasieelever och kommuner från Trelleborg till
Arjeplog, har människor diskuterat, debatterat och uttryckt många
kloka tankar kring sin egen och Sveriges framtid.
Den här boken är Framtidskommissionens slutrapport. Särskilt
fokus ligger på utmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk
utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati,
jämställdhet och social sammanhållning. Slutrapporten täcker långt
ifrån allt. Den kommer inte med förslag på hur framtidens
utmaningar ska mötas. Det var inte heller syftet. Snarare
identifierar den en rad utmaningar som Sverige kan komma att
ställas inför. Detta kan därför ses som ett viktigt steg i det ständigt
pågående arbetet med att utforma en politik för framtidens Sverige.
 
  © 2017 Jure AB