Prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården - 201213077 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
   
 
Titel:Prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
Utgivningsår:2013
Omfång:102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Uppföljning av samlad ANDT-strategi!

Förslag om lagändringar med skyldighet för kommuner och landsting att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete vid missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel m.fl. beroendeframkallande medel.
Tar också upp pågående initiativ med anknytning till den samlade ANDT-strategin, bl.a. när det gäller tillgången på specialiserad vård i form av läkemedelsbehandling vid opiatberoende.

 
  © 2017 Jure AB