Prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd - 201213109 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
   
 
Titel:Prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Utgivningsår:2013
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Vård för papperslösa!

Förslag om en ny lag om hälso- och sjukvård inkl. tandvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Landstingen ska erbjuda dessa utläningar vård på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer. Detta gäller också utlänningar som som håller sig undan efter beslut om avvisning eller utvisning. Vården omfattar

- akut tandvård
- mödravård
- preventivmedelsrådgivning
- vård vid abort
- hälsoundersökning

Föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel ska meddelas av regeringen. Hälsoundersökningar och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska dock vara avgiftsfri.
Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inkl. regelbunden tandvård.

 
  © 2017 Jure AB