Regeringens skrivelse 2012/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten - 201213113 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten
Utgivningsår:2013
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213113
Serie:Propositioner nr. 2012/13:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens insatser inom ambulansverksamheten (RiR 2012:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport. I och med denna skrivelse anser regeringen att
Riksrevisionens rapport är färdigbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB