Regeringens skrivelse 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband - 201213097 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband
Utgivningsår:2013
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213097
Serie:Propositioner nr. 2012/13:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband.
Regeringen bedömer att merparten av Riksrevisionens iakttagelser är kända sedan tidigare och att de åtgärder som avses med Riksrevisionens rekommendationer bör kunna genomföras inom ramen för Försvarsmaktens fortsatta arbete.
 
  © 2017 Jure AB