Regeringens skrivelse 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän - 201213121 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Utgivningsår:2013
Omfång:139 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213121
Serie:Propositioner nr. 2012/13:121
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Godkänd? Skolinspektionens
prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (RiR 2012:17).
 
  © 2017 Jure AB