Prop. 2012/13:133 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat - 201213133 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:133 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat
   
 
Titel:Prop. 2012/13:133 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat
Utgivningsår:2013
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:133
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som möjliggör att studiemedel kan lämnas till en studerande trots att han eller hon har bristande äldre studieresultat, om de tidigare studierna har bedrivits för mer än tio år sedan. Förslaget föranleder en ändring i studiestödslagen (1999:1395).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB