Lex Sarah - 9789175550589 - Jure bokhandel

 

 
 
Lex Sarah
– Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah
   
 
Titel:Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah
Utgivningsår:2013
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789175550589
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en handbok för chefer och personal inom kommunal och enskild socialtjänst som utreder Lex Sarah-anmälningar. Den bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, t.ex. SOSFS 2011:5.
 
  © 2017 Jure AB