Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt - 201213141 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
   
 
Titel:Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Utgivningsår:2013
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:141
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Ladda ner PDF

I propositionen lägger regeringen fram ett antal förslag som syftar till att skapa större möjligheter för användare av upphovsrättsligt skyddade verk, till exempel musik, litteratur och bilder, att med en organisation som företräder upphovsmän ingå avtal som ger rätt att använda även verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen (avtalslicens). Myndigheter och företag ges möjlighet att ingå sådana avtal för digital kopiering och tillgängliggörande av verk för att tillgodose behovet av information inom verksamheten. Bibliotek och arkiv ges motsvarande möjlighet för att kunna digitalisera och tillgängliggöra de egna samlingarna. Radio- och tv-företag får rätt att ingå avtal om tillgängliggörande på begäran, till exempel via internet. Slutligen införs det en generell avtalslicens för att möjliggöra heltäckande avtal även i andra fall än de som särskilt anges i lagen.

Vidare föreslås en ändring av kravet för att en organisation som förvaltar rättigheter ska vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan. Upphovsmännens nationalitet ska inte längre ha någon betydelse. Motsvarande
ändring föreslås i fråga om en organisations behörighet att inkassera upphovsrättsliga ersättningar.

I propositionen föreslås också att möjligheterna för bibliotek och arkiv att fritt framföra offentliggjorda filmverk och sceniska verk utökas. Det lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik. Utövande konstnärers och framställares rättigheter till utgivna eller offentliggjorda ljudupptagningar ska förlängas från 50 till 70 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013.
 
  © 2017 Jure AB