Ds 2013:23 - 9789138239339 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:23
   
 
Titel:Ds 2013:23
Utgivningsår:2013
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239339
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 (1-6 för specialskolan) upprättas en gång per läsår, i samband med ett av utvecklingssamtalen, i stället för varje termin.

Vidare föreslås att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan och i årskurs 6 i sameskolan samt i grundsärskolans årskurser 6-9 och i specialskolans årskurser 7-10 i de ämnen där betyg sätts.

 
  © 2017 Jure AB