Regeringens skrivelse 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen - 201213105 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen
Utgivningsår:2013
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213105
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2012/13:105
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Ladda ner PDF


I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen - fungerar det? (RiR 2012:27). Riksrevisionen har i rapporten sammanställt tidigare granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen i samarbete med dessa länders nationella revisionsorgan. I skrivelsen redovisar regeringen vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB