Prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition - 201213100 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
– Ansvar för jobb och trygghet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition – Ansvar för jobb och trygghet
Utgivningsår:2013
Omfång:331 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-politiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och budgetutrymme, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB