Regeringens skrivelse 2012/13:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn - 201213102 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2013
Omfång:201 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213102
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2012/13:102
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten omfattar i första hand de obligatoriska verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Innehållet i skrivelsen syftar till att beskriva hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Uppgifterna avser i huvudsak förhållandena t.o.m. verksamhetsåret 2012, dock omfattar vissa delar endast information t.o.m. 2011. Orsaken till detta är att det ännu inte finns fullständiga uppgifter publicerade om kommunernas och landstingens ekonomi avseende 2012.
 
  © 2017 Jure AB