Regeringens skrivelse 2012/13:139 Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande - 201213139 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:139 Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:139 Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande
Utgivningsår:2013
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213139
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2012/13:139
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Början på något nytt - Etableringsförberedande insatser för asylsökande.

Riksrevisionen har granskat mottagandesystemet för asylsökande utifrån ett integrationsperspektiv. Regeringen redovisar vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB