Regeringens skrivelse 2012/13:137 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 - 201213137 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:137 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:137 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213137
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2012/13:137
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 - tydlig och transparent? (RiR 2012:24).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att öka transparensen och tydligheten i den riktning som riksrevisionen rekommenderar.
 
  © 2017 Jure AB