Prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld - 201213152 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld
   
 
Titel:Prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld
Utgivningsår:2013
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som syftar till att skapa ett mer enhetligt och effektivt studiemedelssystem för studier utomlands. Benämningen utlandsstudier ska införas i studiestödslagen (1999:1395) för studier utanför Sverige och i studiestödsförordningen (2000:655) bör det klargöras vad som avses med utlandsstudier.
 
  © 2017 Jure AB