Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik av Skoglund Peter, Staaf Annika, Zanderin Lars, Ek Andreas La Torre - 9789147098941 - Jure bokhandel

 

 
 
Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik
   
 
Författare:Skoglund Peter , Staaf Annika , Zanderin Lars , Ek Andreas La Torre
Titel:Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:392 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147098941
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar – inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos yrkesverksamma inom skolområdet. Förutom den nya skollagen (2010:800) och författningar som har direkt anknytning till den, inkluderas t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen, skadeståndslagen och delar av föräldrabalken och brottsbalken.
 
  © 2017 Jure AB