Regeringens Skrivelse 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande 2013 - 201213140 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens Skrivelse 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande 2013
   
 
Titel:Regeringens Skrivelse 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213140
Serie:Propositioner nr. 2012/13:140
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2012/13.
 
  © 2017 Jure AB