Ds 2013:39 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer - 9789138239711 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:39 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
   
 
Titel:Ds 2013:39 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
Utgivningsår:2013
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239711
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:39
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 15 januari 2013 förordningen (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver kompletterande bestämmelser när det gäller bl.a. utpekande av myndigheter och sanktioner för överträdelse av förordningen. I promemorian lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 2 september 2014.
 
  © 2017 Jure AB