Ds 2013:44 Lag om resenärers rättigheter - 9789138239827 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:44 Lag om resenärers rättigheter
– kompletterande bestämmelser
   
 
Titel:Ds 2013:44 Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser
Utgivningsår:2013
Omfång:250 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239827
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

I denna departementsstencil behandlas i huvudsak frågor som rör tre EU-förordningar om resenärsrättigheter:

- tågpassagerarförordningen
- fartygspassagerarförordningen
- busspassagerarförordningen

Det lämnas förslag till hur förordningarnas tillämpningsområden bör avgränsas i förhållande till det förslag om lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik som lämnats av SOU 2009:81.
 
  © 2017 Jure AB