Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen - 9789138239599 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Utgivningsår:2013
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239599
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I uterdningen föreslås att föräldrapenning efter barnets fyraårsdag ska kunna lämnas med högst 96 dagar. Förslaget är en del av de åtgärder som planeras för att förstärka incitamenten för nyanlända utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vidare föreslås att tidsperioden för tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn avlidit förlängs så att förmånen kan tas i tio dagar fram till den 90:e dagen efter barnet avlidit. Arbetsgruppen bedömer även att det bör införas harmonierande bestämmelser inom studiestödssystemet.

Ytterligare förslag behandlar ett förtydligande av föräldraledighetslagen.
 
  © 2017 Jure AB