Ds 2013:48 Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet - 9789138239872 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:48 Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet
– genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna
   
 
Titel:Ds 2013:48 Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna
Utgivningsår:2013
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239872
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:48
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Internationell rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Denna departementsstencil innehåller förslag på författningsändringar som bedöms vara nödvändiga för att genomföra avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.
 
  © 2017 Jure AB