Prop 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen - 201213169 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen
   
 
Titel:Prop 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen
Utgivningsår:2013
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:169
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Förenklade regler inom socialförsäkringsområdet regelförenklingar inom socialförsäkringsområdet både för myndigheter och medborgare

Bl a föreslås följande:

Förenklade regler inom socialförsäkringsområdet regelförenklingar inom socialförsäkringsområdet både för myndigheter och medborgare

Bl a föreslås följande:

Förenklade regler inom socialförsäkringsområdet regelförenklingar inom socialförsäkringsområdet både för myndigheter och medborgare


Bl a föreslås följande:

* Sjukpenning ska kunna lämas för upp till sju dagar före sjukanmälan till Försäkringskassan

* Om färre än 90 dagar förflutit mellan perioderna, ska man kunna lägga samman sjukperioder

* Kravet på att skicka in anmälan om närståendepenning avskaffas

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB