Prop. 2012/13:187 Vissa skolfrågor - 201213187 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:187 Vissa skolfrågor
   
 
Titel:Prop. 2012/13:187 Vissa skolfrågor
Utgivningsår:2013
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:183
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet. När det gäller lärare som bedriver undervisning i vissa estetiska ämnen samt lärare som har fått en behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om undantag för kraven för legitimation.

 
  © 2017 Jure AB