Regeringens skrivelse 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - 201213154 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
– Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
Utgivningsår:2013
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213154
Serie:Propositioner nr. 2012/13:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 - om Sveriges nationella strategiska referensram: "En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013" som regeringen lämnade till Europeiska kommissionen i december 2012.

 
  © 2017 Jure AB