Ds 2013:51 En översyn av läkemedelslagen - 9789138239926 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:51 En översyn av läkemedelslagen
   
 
Titel:Ds 2013:51 En översyn av läkemedelslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239926
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Ett förslag till en lagteknisk översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra regelverket mer överskådligt och tydligt. Översynen avser inte införa något nytt i sak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

 
  © 2017 Jure AB