Dokumentationsboken av Rapp Stephan - 9789139113812 - Jure bokhandel

 

 
 
Dokumentationsboken
– Handbok i dokumentation inom förskola och skola
   
 
Författare:Rapp Stephan
Titel:Dokumentationsboken – Handbok i dokumentation inom förskola och skola
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:160 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113812
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

För varje barn, elev och studerande är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv viktigt att beslut dokumenteras på sådant sätt att författningarnas
krav uppfylls. Det har med tiden dock blivit allt mer tydligt att många förskolor och skolor inte fullt ut lever upp till dessa krav och följaktligen behöver förbättra sitt arbete inom området.

Det främsta syftet med denna bok är att ge ett praktiskt och handfast stöd till förskolor och skolor i arbetet med att utveckla sina
dokumentationsrutiner. I boken återges aktuella författningstexter, följda av dokumentmallar som kan tjäna som utgångspunkt för det egna utvecklingsarbetet. Boken är indelad i sex avsnitt, och inleds med en översikt av skolan som myndighet, offentlighet och sekretess samt hur beslut kan överklagas. Sedan följer kapitel där de olika
skolformernas dokumentation behandlas.

Boken vänder sig främst till dem i förskola och skola som önskar stöd i arbetet med att förbättra den egna dokumentationen. Den kan också med fördel användas i högre utbildning för lärare och skolledare, eftersom den visar hur författningarna kan tillämpas och vara stöd i utbildningens inre arbete.
 
  © 2017 Jure AB