Kommunala bolag - 9789144090030 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommunala bolag
– Ägarstyrning och styrelsefunktion
   
 
Titel:Kommunala bolag – Ägarstyrning och styrelsefunktion
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:117 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144090030
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Ägarstyrning av offentligt ägda bolag har på senare år kommit alltmer i fokus. Intresset för ansvarsfrågorna har ökat och därmed också för de regelverk som styr rollfördelningen mellan ägare och bolagens styrelser. Kommuner och landsting har en förhållandevis stor del av sin verksamhet i bolagsform och bolagen hanterar en omfattande förmögenhet i form av tillgångar. Idag har 10 000–15 000 personer uppdrag som styrelseledamöter och suppleanter i helägda kommunala aktiebolag.

Den här boken ger råd och tips till alla de som för samhällets bästa hanterar ägarskapet eller tar på sig styrelseuppgifter i sådana bolag. Här redovisas också hur kommunallagen och aktiebolagslagen möts och hur de rättsligt sett förhåller sig till varandra i de kommunala bolagen. Målgruppen för boken är främst förtroendevalda politiker och tjänstemän som företräder ägare samt styrelseledamöter i de kommunala bolagen. Även revisorer och andra intressenter i kommunala bolag ingår i denna krets.

Den utgavs första gången år 2000. I 2013 års upplaga har bl.a. nya avsnitt om ägarstyrning i praktiken och hur ägarstyrningen kan organiseras, tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB