Internasjonale barnfordelingssaker av Kvisberg Torunn Elise - 9788205392250 - Jure bokhandel

 

 
 
Internasjonale barnfordelingssaker
– Internasjonal barnebortföring
   
 
Författare:Kvisberg Torunn Elise
Titel:Internasjonale barnfordelingssaker – Internasjonal barnebortföring
Utgivningsår:2009
Omfång:711 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205392250
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Internationell rätt , Familjerätt

Pris: 1108 SEK exkl. moms

 

Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken tar for seg de relevante internasjonale regelverkene som Norge har tiltrådt, og det fremsettes lovendringsforslag og vurderes hvorvidt Norge bør tiltre nye internasjonale avtaler. Videre analyseres Haagkonvensjonen 1980 – det er under denne konvensjonen det er avsagt flest rettsavgjørelser og analysert flest rettsspørsmål.

Internasjonale barnefordelingssaker gir en gjennomgang og analyse av gjeldende rett, med vekt på sammenhengen mellom de ulike reglene, og en vurdering av om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar det enkelte barns beste, eller om det i for stor grad legges vekt på hvilke løsninger som tjener til det beste for barn som gruppe.
 
  © 2017 Jure AB