Bevisprövning i taxeringsmål av Leidhammar Börje - 9138502860 - Jure bokhandel

 

 
 
Bevisprövning i taxeringsmål
   
 
Författare:Leidhammar Börje
Titel:Bevisprövning i taxeringsmål
Utgivningsår:1995
Omfång:461 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138502860
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Det centrala temat är bevisprövningens tillämpning i taxeringsmål, dess betydelse för att uppnå en korrekt taxering samt för att motivera parter att vidtaga bevissäkrande åtgärder. Jämförelser görs med den allmänna domstolsprocessen. Författaren analyserar bevisprövningen inom tre utvalda områden: skönstaxeringar, transaktioner mellan fåmansföretag och dess delägare m.fl. samt eftertaxeringar i syfte att jämföra bevisprövningen med ordinarie taxeringsmål.
 
  © 2017 Jure AB