Ds 2013:53 Gymnasieingenjörsutbildning - 9789138240021 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:53 Gymnasieingenjörsutbildning
– Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
   
 
Titel:Ds 2013:53 Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Utgivningsår:2013
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138240021
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Sedan 2011 bedrivs en försöksverksamhet i enlighet med förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Statens skolverk har utvärderat det första årets försöksverksamhet. Utbildningsdepartementet har, med Skolverkets utvärdering som grund, sett över förutsättningarna för att införa vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år som ett permanent inslag i gymnasieskolan. Arbetet med översynen och förslagen redovisas i denna promemoria.
 
  © 2017 Jure AB