Prop. 2012/13:190 Avtal med Eric-Konsortium för den Europeiska spallationskällan - 201213190 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:190 Avtal med Eric-Konsortium för den Europeiska spallationskällan
   
 
Titel:Prop. 2012/13:190 Avtal med Eric-Konsortium för den Europeiska spallationskällan
Utgivningsår:2013
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213190
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:190
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sveriges regering och ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, en verksamhet som för närvarande bedrivs av European Spallation Source ESS AB. Enligt avtalet ska konsortiet beviljas privilegier i Sverige.

Det föreslås också att riksdagen beslutar om en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att konsortiet tas med i förteckningen i bilagan till lagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB