Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. - 9789138240144 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.
   
 
Titel:Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.
Utgivningsår:2013
Omfång:159 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240144
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vilka i stort motsvarar de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 september.

Förslagen innebär en harmonisering av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen. I likhet med vad som gäller inom försäkringen blir det möjligt att varna och stänga av den arbetssökande från rätt till ersättning under begränsade perioder.

Grunderna för att vidta en åtgärd föreslås i huvudsak bli desamma som inom försäkringen. I första hand gäller det fall då programdeltagaren utan godtagbart skäl inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande eller inte tar tillvara på uppkomna möjligheter att ta sig ur arbetslösheten.
 
  © 2017 Jure AB